افترشیو نیوآ مدل Balsam Cool kick 100ml

محلول افتر شیو سیلور پروتکت:جان تازه ای در پوست دمیده،از آن مراقبت می کند.به بهبود التهابات اصلاح کمک می کند.محافظت ضدباکتریایی ایجاد می کند.پوست محافظت شده و به سرعت بهبود می یابد.پوست ظاهری سلامت و سرزنده پیدا می کند.
057558