سینماDV-6600SW کنکورد

سینماDV-660SW کنکورد سیستم پخش 1،2 کانال DVD حداکثر قدرت خروجی :1200وات
3570--