پیش بند آشپزی نانو (ضد باکتری) تسکما

طراحی روز اروپا و ضد باکتری و در رنگهای متنوع شستشوی آسان
tecsoma-326